ආසිරි වනිගරත්නගේ ගණ දෙවි ජාවාරම

ජීවිතයේ විවිධා කාර දුක්පීඩා හා ගැටලු තේරුම් ගැනීමටත්, ඒවාට එලැඹ සිටි සිහියෙන් යුක්තව මුහුණ දීමටත් දැනුම් තේරුම්කමක් හා ආත්ම ශක්තියක්

Read more

මිථ්‍යාවට එරෙහිවුණ ‘ගෝඨයිබර’ ගැන සන්නස්ගල කියයි (වීඩියෝ)

පසුගියදා ජාතික රූපවාහිනියෙන් විකාශය වූ ‘යතාරූප’ නම් වැඩසටහනට සහභාගී වූ උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගල ඇතුළු පිරිස විසින් කතරගම දෙවියන් උදාහරණයට ගනිමින්

Read more

විභාගෙට එන ප්‍රශ්න කලින්ම දැනගන්න ක්‍රමය මෙන්න …!

Lord Ganesh Leaks Exam Paper! විභාගෙට එන ප්‍රශ්න කලින් දැන ගන්න කැමතිද? දෙරණ අනුග්‍රහයෙන් පවත්වන ගණදෙවි අධ්‍යාපන වාසනා වැඩමුළුවට එන්න.

Read more