ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය අසාර්ථක බව වසර 3 ක් තුල ඔප්පු කලා – අනුර දිසානායක

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය පිහිටුවා වසර 3 ක් ගතවන තුරු ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතක් සකසා ගත නොහැකි නම් එම මණ්ඩලය හා  ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් කමිටුව පවත්වාගෙන යාමෙන් පලක් නැතැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ දී ඊයේ (11) පැවසීය.

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්පාදනය පිළිබඳ පත් කළ විශේෂඥ කමිටු වාර්තාව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් කමිටු සභාපති අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ඊයේ(11) ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කෙරුණි.

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ව්‍යවස්ථාවක් සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය කාලය සමඟ යට ගැසූ බවද මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේය. එබැවින් තවදුරටත් ඒ වෙනුවෙන් කාලය වැයකිරීම නිරර්ථක ක්‍රියාවක් බව ඔහු කීවේය.