ටිල්වින්ට මිලියන 10ක් ගෙවන්නැයි අධිකරණ විමල්ට නියෝග කරයි.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වාට රුපියල් මිලියන 10 ක වන්දියක් ගෙවන ලෙස කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණය විසින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශට අද(11) නියෝග කර ඇත. දීර්ඝ කාලයක් මෙම නඩුව විභාගය කළ කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණය අද එහි තීන්දුව ලබාදෙමින් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ බුද්ධිමය දේපල පනත විමල් වීරවංශ විසින් උල්ලංඝනය කර ඇති බවයි.

කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණය විසින් මේ නියෝගය නිකුත්කලේ විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයා විසින් ඔහුගේ නමින් ප්‍රකාශයට පත් කළ “නැත්ත වෙනුවට ඇත්ත” යන ග්‍රන්ථය මගින් බුද්ධිමය දේපළ පනත යටතේ තම අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණය කර ඇති බවට චෝදනා කරමින් ටිල්වින් සිල්වා මහතා ගොනු කර තිබූ නඩුවක තීන්දුව ලබාදෙමින්ය. ඒ අනුව සියලු නඩු ගාස්තුද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට ගෙවන ලෙසද අධිකරණය විමල් වීරවංශට නියෝග කර ඇත.

විමල් වීරවංස මන්ත්‍රීවරයා 2007 වසරේදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් නෙරපීමෙන් අනතුරුව ඔහු විසින් කරුණු විකෘති කරමින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මධ්‍යම කාරක සභාවට අයත් ලිපි ලේඛණ භාවිතා කරමින් මෙම “නැත්ත වෙනුවට ඇත්ත” කෘතිය මුද්‍රණය කරන ලදී. එම අවස්ථාවේදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වෙනුවෙන් එහි ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහතා ඊට එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගත් අතර එම අවස්ථාවේදීම එම කෘතිය විකිණීමට එරෙහිව අධිකරණය වාරණ නියෝගයක් ලබා දෙන ලදී.

අද(11) දින අධිකරණය සිය තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් විමල් වීරවංසට එරෙහිව මෙම නඩුව ගොනු කිරීමේදී ඉල්ලා සිටින ලද සියළු සහන ලබා දෙන බව විවෘත අධිකරණයේදී ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.