මෛත්‍රී-මහින්ද සීයලා කියන එකද, ගුරුවරු කියන එකද නිවැරදි..! උසස් පෙළ සිසුන්ට බරපතල ගැටළුවක්.

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම සම්බන්දයෙන් මෛත්‍රී-මහින්ද පාර්ශ්‍යවයෙන් කුමන ප්‍රකාශ නිකුත් කලද නව උසස්පෙළ විෂය නිර්දේශයට අනුව දේශපාලන ආර්ථික විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයේ සදහන් වන්නේ පාර්ලිමේන්තුව වසර හතර හමාරක් යනතුරු ජනාධිපතිවරයාට විසුරුවා හැරීමට නොහැකි බවයි.

දේශපාලන ආර්ථික විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයේ ගුරු අත්පොත පරිශීලනය කරන ඕනෑම අයෙකුට මෙය ඉති පැහැදිලිව දැකගත හැක. මේ අනුව දැනට රටතුල උද්ගතවී ඇති දේශපාලන අර්බුදය තුල රටේ වගකිවයුතු පුරවැසියන් ලෙස ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු පිරිස කරන ප්‍රකාශ උසස් පෙළ සිසුන් ව්‍යාකූල තත්වයකට ඇද දමයි. මන්ද තම විෂය නිර්දේශයට තනිකරම පටහැනි මතයක් මේවනවිට ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන බැවිනි.