විමල්ගෙන් පත්වීම ලැබූ මුසාම්මිල්ට සේවකයන්ගෙන් ගුටිබැට සංග්‍රහයක්

නිවාස අමාත්‍යවරයා ලෙස නීතිවිරෝධී ලෙස රැඳී සිටින විමල් වීරවංශ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා විසින් නිවාස අධිකාරියේ සභාපති ලෙස පත්කළ ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ මොහොමඩ් මුසාම්මිල්හට මෙසේ නීතිවිරෝධීව සභාපති තනතුරක් ලබාදීමට විරෝධය පාමින් නිවාස අධිකාරියේ සේවකයන් විසින් පහර දී එළවා දමා තිබේ.

මේ නිසා ඔහුව මුදාගැනීමට විශේෂ පොලිස් මෙහෙයුමක් දියත් කිරීමටද සිදුවිය. අවසානයේ දැඩි පරිශ්‍රමයක් යොදා පොලිස් මෙහෙයුමින් මොහොමඩ් මුසාම්මිල් නිවාස අධිකාරි භූමියෙන් පිටතට ගැනීමට හැකිවිය.