අමෙරිකාවේ හිටපු ජනාධිපති ජොජ් එච් ඩබ්ලිව් බුෂ් මිය යයි.

අමෙරිකාවේ හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකු වූ ජොජ් එච් ඩබ්ලිව් බුෂ් මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ. අමෙරිකාවේ 41 වන ජනාධිපතිවරයා වූ ජොජ් එච් ඩබ්ලිව් බුෂ් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මිය යන විට 94 වන වියේ පසුවිය.

ජොජ් එච් ඩබ්ලිව් බුෂ් මහතා වර්ෂ 1924 ජුනි මස 12 වන දින අමෙරිකාවේ මිල්ටන් හිදී උපත ලබා ඇති අතර ඔහු 1989 සිට 1993 දක්වා අමෙරිකාව පාලනය කර තිබේ.

අමෙරිකාවේ 43 වන ජනාධිපතිවරයා වූ ජොජ් ඩබ්ලිව් බුෂ් ඔහුගේ වැඩිමහල් පුත්‍රයා වන අතර ෆ්ලොරිඩා ප්‍රාන්තයේ හිටපු ආණ්ඩුකාරවරයෙකු වූ ජොජ් බුෂ් මහතා ඔහුගේ දෙවන පුත්‍රයා වෙයි.