ලසන්ත ඝාතනය: දෙවන මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවත් අධිකරණයට

මාධ්‍යවේදී ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනයේ දෙවන මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව යලි නිගමනයකට එළඹ තිබේ. එමගින් තවදුරටත් පවසා ඇත්තේ, මොට ආයුධයකින් පහරදී ආදාල මරණය සිදුව ඇති බවයි.

දෙවන පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව පදනම් කරගනිමින් ගල්කිස්ස මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අදාල නිගමනය සිදු කර ඇත. සන්ඩේ ලීඩර් පුවත්පතේ හිටපු කර්තෘ ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය 2008 ජනවාරි අට වැනිදා කොළඹ අධිආරක්ෂිත කලාපයක් තුළදී සිදු විය.