‘මැසිඩෝනියාව’ උතුරු මැසිඩෝනියා ජනරජය ලෙස නම වෙනස් කරයි.

මැසිඩෝනියානු පාර්ලිමේන්තුව සිය රටේ නම වෙනස් කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා. මැසිඩෝනියා ජනරජය ලෙස මෙතෙක් හැඳින්වූ මෙම රාජ්‍යය ඉදිරියේදි උතුරු මැසිඩෝනියා ජනරජය ලෙස භාවිතයට එක්වනු ඇත.
මිලියන 21 ක ජනගහනයකින් සමන්විත මෙම ගිණිකොන දිග යුරෝපානු කුඩා රාජ්‍යය පැරණි යුගොස්ලාවියා සමූහාණ්ඩුවෙන් බිඳුණු රාජ්‍යයකි.
එරට අගමැති සොරන් සයේව් රටේ නම වෙනස් කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂය නියෝජනය කරන ජාතිකවාදීන් දැඩි විරෝධයක් එල්ල කළ අතර ඔවුන් ඡන්දය වර්ජනය කළේය.
මැසිඩෝනියාව තම රටේ නම වෙනස් කිරීමට ප්‍රධාන හේතුවක් වූයේ අසල්වැනි ග්‍රීසියේ මැසිඩෝනියා යනුවෙන් වෙනම කලාපයක් පිහිටා තිබීමයි. පසුගිය ජුනි මාසයේදී ග්‍රීසිය හා මැසිඩෝනියාව අතර ඇතිකර ගත් එකඟතාවය අනුව මැසිඩෝනියාව උතුරු මැසිඩෝනියාව යනුවෙන් භාවිතා කිරීමට එකඟ වූ අතර කෙසේ වෙතත් එය නීත්‍යනුකූලව භාවිතා කිරීම සඳහා මැසිඩෝනියානු පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක බහුතර ඡන්දයෙන් සම්මත විය යුතුව තිබිණි.
නියෝජිතයන් 120 කින් සමන්විත එරට පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජිතයන් 81 ක් නම වෙනස් කිරීම සඳහා පක්ෂව ඡන්දය භාවිතා කර තිබේ.
මැසිඩෝනියාව සිය රටේ නම වෙනස් කිරීමත් සමග ඔවුන්ට යුරෝපා සංගමයේ සහ නේටෝ සංවිධානයේ ද සාමාජිකත්වය හිමිවීමට නියමිත බවයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.