විමල් පසුපෙළ ඉන්න බැහැ කියා නාහෙන් අඩයි..! මහින්ද රාජපක්ෂ මැදිහත්වී ඉදිරිපෙළට ගනී..!

පසුගිය දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයෙන් පසු නැවත විපක්ෂයට ඇද වැටුනු එජනිස මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් විමල් වීරවංශට හිමිවුයේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපෙළ පසුනක් නොව පසුපෙළ අසුනකි. ඒ මොහොතේ සිට ඊට එරෙහිව මහින්ද රාජපක්ෂ හමුවී නිතර දෙවේලේ ඉල්ලා සිටියේ තමා පක්ෂ නායකයෙකු බැවින් විපක්ෂයේ ඉදිරිපෙළ අසුනක් තමාට හිමිවිය යුතු බවත් එසේ නොවන්නේනම් එජනිස තුල තවදුරටත් රැදී සිටිනවාද යන්න පිලිබදව පවා තීන්දුවක් ගැනීමට සිදුවන බවද ප්‍රකාශ කර ඇත.

ඒ අනුව මෙම ගැටළුවට විසදුමක් ලබාදීමට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කතානායකවරයා හමුවී ඇත. එහි ප්‍රථිපලයක් ලෙස විමල් වීරවංශට ඉදිරිපෙළ අසුනක් හිමිවී ඇති බව වාර්තාවේ.

පාර්ලිමේන්තුව රැස්වු පසුගිය දින කිහිපය තුලම විමල් වීරවංශ පසුපෙළ අසුනක වාඩීවීමට මැලිකමක් දැක්වු බවත් ඉදිරිපෙළ අසුනක් ලබාගැනීම සදහා බරපතල අරගලයක් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ එජනිස නායකයින් සමග ඔහු විසින් සිදුකල බවද වාර්තාවේ.