ඌව සහ දකුණ ආණ්ඩුකාර පුටු යළි මාරුවෙයි.

ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස පත් කෙරුණු රංජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වශයෙන් පත් කර තිබේ.

ඒ අනුව දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස කටයුතු කළ මාර්ෂල් පෙරේරා මහතා ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස පත් කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ඊයේ (09) දිනයේදී අදාළ පත්විම් සිදු කර තිබේ.