ශවේන්ද්‍ර සිල්වාට උසස්වීමක්

මේජර් ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී තනතුරට උසස් කර තිබේ.

58 වන සේනාංකයේ සේනාංකාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කල ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා  වීරවික්‍රම විභූෂණ, රණ වික්‍රම, රණශූර, උත්තම සේවා යන පදක්කම්වලින් පිදුම් ලබා තිබේ.

මෙම පත්වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවේ 53 වැනි හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානියා ලෙස ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ඉතිහාසගත වේ.