තමන්ම නිර්මානය කල අරාජිකත්වය පාලනයට ජනපති අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ගේ සහාය ඉල්ලයි.

රටේ මේ වනවිට උද්ගතවී ඇති දේශපාලන අර්බුදය හමුවේ මහජන සේවාවන් කිසිදු බාධාවකින් තොරව අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන ලෙසට සියලු අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ට ජනාධිපති සිරිසේන  විසින් උපදෙස් ලබාදී ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරයි.

පසුගිය ඔක්තෝම්බර් 26 වන දින අත්තොනෝමතික ලෙස ජනාධිපති සිරිසේන විසින් සිදු කරන ලද දේශපාලන බලපෙරලියට හේතුවෙන් රට මේ වනවිට අවුලෙන් අවුලට පත්ව ඇති. විධායකය විසින් ඒකාධිපති හා සදාචාර විරෝධී ලෙස මෙන්ම ව්‍යවස්ථාව උල්ලන්ගනය කරමින් ගන්නා ලද ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන් මෙම තත්වය නිර්මානයවී ඇත.

එම ක්‍රියාමාර්ගයන්ට එරෙහිව අධිකරණය විසින් දෙන ලද තීන්දු තීරණ අනුව මේ වනවිට අගමැතිවරයෙක් නොමැත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් නොමැති අරාජික රටක් බවට අපේ රට පත්ව ඇත.

තමා විසින්ම නිර්මානය කරන ලද අරාජිකත්වය පාලනය කිරීම සදහා මේ වනවිට ජනාධිපතිවරයාට අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ගේ සහාය ඉල්ලා සිටීමට සිදුවී තිබේ.

පහත දැක්වෙන්නෙ එම නිවේදනය.