මහින්දගේ පළාත් සභා මන්ත්‍රීන් 2ක් බස්නාහිරදී එජාපයට සහාය පල කරයි

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ මහින්ද රාජපක්ෂ පාර්ශ්‍යවයේ මන්ත්‍රීවරුන් දෙදනකු වන නවුසර් ෆවුසි හා කීර්ති කාරියවසම් යන මහත්වරුන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහාය දැක්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා. අද(04) පළාත් සභා සැසිවාරයේදී් විපක්ෂයේ අසුන්ගනිමින් කීර්ති කාරියවසම් මහතා කියා සිටියේ , වත්මන් පරිපාලනය සමග තමන්ට කටයුතු කිරිමට නොහැකි බැවින් විපක්ෂයට එක් වීමට තීරණය කළ බවයි