රාජපක්ෂ පාලනයෙන් බඩවියත රැකගත් ‘කලාකරුවෝ’ මැතිවරණයක් ඉල්ලා සෙල්ෆි විරෝධයක.

පසුගිය රාජපක්ෂ පාලනය තුල විවිධ වරප්‍රසාද හා වරදාන ලබාගත් කලාකරුවන් පිරිසක් මහ මැතිවරණයකට ඉඩ දෙන ලෙස බල කරමින්  අද (29) කොළඹ කොටුව දුම්රියපළ ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවයක් පවත්වන බව වාර්තාවේ. මේ විරෝධය අතරතුර කැපී පෙනෙන සිදුවීම වන්නේ ඔවුන් එකිනෙකා සෙල්ෆි ඡායාරූප ලබාගනිමින් ඉතා සිනහමුසු මුහුණින් මෙම ස්ථානයේ කල්ගත කිරීමයි.

මෙම උද්ඝෝෂණයක් වුවද කිසිදු සටන්පාඨ හඩනගා නොකියන අතර ඉතා සුළු පිරිසක් මේ සදහා සම්බන්දවී සිටී. ඒ අතර බස්නාහිර පලාත්සභා මන්ත්‍රීවරු මෙන්ම පසුගිය රජපක්ෂ පාලනය තුල විවිධ ආයතන වල විවිධ තනතුරු දැරූ පුද්ගලයින් මේ සදහා සහභාගීවී සිටී.