මැලේසියානු රජු රුසියාවේ සාරාගී රූ රැජීනක් විවාහ කර ගනියි – (ඡයාරූප)

2015 මොස්කව් රූ රැජීන ලෙස (24) කිරූළු පැළදු 27 වියැති Oksana Voevodina මැලේසියානු රජු වන 49 හැවිරිදි Sultan Muhammad V of Kelantan රජු සමග විවාහ දිවියට එළඹ තිබේ.

ඔවුන් දෙදෙනාගේ විවාහ මංගල උත්සව පසුගිය 22 වැනිදා රුසියාවේ මොස්කව් නුවර පවත්වා ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා පවසයි.

මේ සමග ඇයට මුස්ලිම් නමක් ලබා දී ඇති අතර එ අනුව ඇය Tengku Muhammad Faris Petra ibni Tengku Ismail Petra නමීන් ආමන්ත්‍රණය කෙරේ.

Royal wedding: Oksana Voevodina, 25, married Malaysia's Muhammad V of Kelantan, 49, in a lavish royal wedding ceremony in the Russian capital last week    Â The wedding was alcohol free and all food was halal. The king was dressed in Malaysian national clothes, and the bride wore a white wedding dress

The ceremony took place on November 22 in a concert hall in the upscale Moscow suburb of Barvikha, reported Islam News Voevodina (right) is 24 years younger than the king (left), who is known as Yang di-Pertuan Agong and referred to as 'Your Majesty'. They are pictured on their wedding day

Russian beauty queen Oksana Voevodina (pictured) has become the first lady of Malaysia after marrying the country's king

 Little is known about Voevodina apart from her victory in the Miss Moscow contest three years ago when her vital statistics were given as 33-23-35

Reports in Kuala Lumpar say she will be known in future as Rihana Oxana Gorbatenko   Reports in Kuala Lumpar say she will be known in future as Rihana Oxana Gorbatenko

Voevodina said in earlier interviews that she had ambitions to be a fashion designer  Voevodina said in earlier interviews that she had ambitions to be a fashion designer