පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ල හමුදා පාලනයට

පැපුවා නිව්ගිනියා පාර්ලිමේන්තුවට එරට හමුදා සහ පොලීසිය කඩා වැදී තිබේ.

මෙලෙස හමුදා සහ පොලිස් නිලධාරීන් එරට පාර්ලිමේන්තුව අල්ලාගෙන ඇත්තේ ආසියානු – පැසිෆික් ජාත්‍යන්තර සමුළුවේ ආරක්ෂාව සැපයීම වෙනුවෙන් තමන්ට හිමිවියයුතු වැටුප් නොගෙවා සිටීම හේතුවෙනි.

රාජකාරිවල නිරත වූ එක් නිලධාරියෙකු වෙනුවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් 104ක මුදලක් ගෙවිය යුතු වුවද එරට රජය ගෙවීම් පැහැරහැර තිබුණි.

හමුදා සහ පොලිස් නිලධාරීන් කඩා වැදීම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීම අඩාල වී ඇති අතර එහි දේපලවලට හානි සිදුව ඇත.