මහින්දගේ මස්සිනා ශ්‍රී ලන්කන් එයාර්ලයින්ස් මුදල් ලක්ෂ 24ක් ඩුබායි හි සිටි කාන්තාවකගේ නමට ගෙවලා

ශ්‍රී ලන්කන් එයාර්ලයින්ස්’ සමාගමේ හිටපු සභාපති නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ මහතා 2012 වසරේ සිට 2014 දක්වා කාලයේදී ඩුබායි හි සිටින අලෙවි සහකාර නිලධාරිනයක ලෙස කටයුතු කල ෂෙහානි රොද්‍රිගෝ නැමැත්තියකට මහල් නිවසක් ලබාගැනීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 2.4ක මුදලක් වෙන් කර ඇතැයි අනාවරණය වී ඇත.

‘ශ්‍රී ලන්කන් එයාර්ලයින්ස්’ සමාගමේ මූල්‍ය අංශයේ ප්‍රධානී යසන්ත දිසානායක මහතා ජනාධිපති කොමිසම ඉදිරියේ කරුණු දක්වමින් ඒ බව සඳහන් කර ඇත. ඩුබායි හි සිටි ෂෙහානි රොද්‍රිගෝ නැමැති මෙම කාන්තාවගේ නමට අදාළ මුදල් වෙන්න කරන්නැයි ද වික්‍රමසිංහ මහතා උපදෙස් දුන් බව ද ඔහු කොමිසම හමුවේ පවසා තිබේ.

‘ශ්‍රී ලන්කන් එයාර්ලයින්ස්’ සහ ‘මිහින් ලංකා’ යන සමාගම්වල සිදු වූ බව කියන වංචා, දූෂණ සහ අක්‍රමිකතා සෙවීමට පත් කර ඇති ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේදී මේ කරුණු අනාවරණය වී තිබේ.

ඩුබායිහි සිටින විධායක නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම සඳහා ලබාගත් නිවාස සංකීර්ණයක් වෙනුවෙන් මාසික මුදලක් වෙන් කරන්නැයි එවකට සමාගමේ සභාපති නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ මහතා උපදෙස් දුන්නේ යැයි යසන්ත දිසානායක මහතා ජනාධිපති කොමිසම ඉදිරියේ පවසා ඇත. අදාළ ගෙවීම්වලට සම්බන්ධ ඉන්වොයිස්වල සඳහන් කර ඇත්තේ ගෙවීම් කළ යුතු සමාගමේ නමක් නොව ඉහත කී තැනැත්තියගේ නම යැයි ද යසන්ත දිසානායක මහතා කොමිසම ඉදිරියේ පවසා ඇත.