ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ගැන කතා කිරීම මහින්ද තහනම් කරයි.

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ප්‍රමුඛ පුළුල් සන්ධානයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කවුරුන්ද කියා තමා නම් කරන නම් කරන තෙක් ඒ ගැන කතාබස් කිරීම  හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් තහනම් කර ඇත. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වූ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

මෙම සාකච්ඡාවේදී යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක ඒකාබද්ධයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විමල් වීරවංශ  පෙන්වා දී ඇත්තේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ධුරය සම්බන්ධයෙන් විවිධ මත ප්‍රකාශ කිරීම තුල දැනටමත් අභ්‍යන්තර මත ගැටුම් හටගෙන ඇති බවයි.ඒ අනුව මහින්ද පිලේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කවුරුන්ද කියා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නම් කරන තුරු ඒ ගැන මත ප්‍රකාශ නොකිරීමට ඔවුන් තීරණය කර ඇත.