ගෝඨාභය ‘මිහින්ලංකා’ ණය උගුලේ සිරකල හැටි කොමිසමෙන් එළියට..!

නන්දසේන ‍ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මිහින්ලංකා පෞද්ගලික සමාගමේ සභාපතිවරයා ලෙස ක්‍රියාකරද්දී එම සමාගමට ලංකා බැංකුව සහ සීමාසහිත ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවෙන් ලබාගත් අධික ණය මුදල් සහ පොලී මුදල් ගෙවීම සඳහා එවකට පැවැති ආණ්ඩුව ලංකා බැංකුවෙන් රුපියල් බිලියන එකයි දශම නවයක පමණ ණය මුදලක් ලබාගෙන වසර 2009 මාර්තු 31 දා අදාළ ණය මුදල් සහ පොලිය බැංකු ‍දෙකට පියවා තිබෙන බව ලංකා බැංකුවේ සම්බන්ධතා කළමනාකරු (ආයතනික ණය අංශය) ප්‍රදීප් වසන්ත විමලසූරිය මහතා ඊට අදාළ ලේඛන කොමිසම හමුවට ඉදිරිපත් කරමින් ඊයේ (09) ලබා දුන් සාක්ෂි මඟින් අනාවරණය වුණි.

307 ශ්‍රී 01 නමැති ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල් ණය අංකය යටතේ අදාළ ණය මුදල ලබාගෙන තිබෙන බව නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් මිලින්ද පතිරණ මහතාගේ විමසීම් හමුවේ සාක්ෂි දෙමින් සාක්ෂිකරු විමලසූරිය මහතා පැවසීය.

මේ අනුව ලංකා බැංකුවට ගෙවා තිබෙන ණය මුදල සහ පොලිය රුපියල් 1,381,700,195.45 කි. ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවට ගෙවා තිබෙන ණය මුදල් හා පොලිය 522,413,607.45 කි. ලංකා බැංකුවට ලැබිය යුතු පොලියෙන් රුපියල් දහසයකෝටි අසූතුන්ලක්ෂ දහහත්දහසක පමණ පොලියක් කපාහැර අයකරගනු ලැබුවේ 173,035,025.25 පොලියක් බවත් සාක්ෂිකරු වැඩිදුරටත් සාක්ෂි දෙමින් පැවසීය. පොලිය කපාහැරීමෙන් ලංකා බැංකුවට පාඩුවක් සිදුවුණ බව නි‍යෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් මිලින්ද පතිරණ මහතාගේ විමසීමක් හමුවේ සාක්ෂිකරු පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධිකාරිවරයාට රජය ලංකා බැංකුවෙන් ලබාගන්නා රුපියල් බිලියන 1.9 ක පමණ ණය මුදල සම්බන්ධව භාණ්ඩාගාරයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඩී. විදානගමආරච්චි මහතාට ආමන්ත්‍රණය කරමින් වසර 2009 මාර්තු 13 ලියන ලද ලිපියක් ද සාක්ෂිකරු කොමිසම වෙත ඉදිරිපත් කළේය.

වසර 2007 සිට වසර 2009 දක්වා මිහින්ලංකා සමාගමට ලංකා බැංකුවෙන් හා ලංකාපුත්‍ර බැංකුවෙන් ණය ලබාගැනීමට ඉල්ලා අත්සන් තබා තිබෙන්නේ මිහින්ලංකා සභාපති නන්දසේන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි සජින් වාස් ගුණවර්ධන, රොෂාන් මහේෂ් ගුණතිලක මහත්වරුන් බවත් සාක්ෂිකරු පැවසීය.

බැංකු අයිරා, තාවකාලික බැංකු අයිරා මත ඇපකර සහිතව රහිතව මෙම ණය මුදල් ලබාගෙන තිබෙන බවත් පැවසූ සාක්ෂිකරු එවකට මිහින්ලංකා සමාගමේ සභාපති ලෙස නන්දසේන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාත්, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ලෙස ක්‍රියාකර තිබෙන්නේ සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන, ලලිත් වීරතුංග, සුරේන්ද්‍ර එදිරිවීර, චන්දන ලියනපටබැඳි, සමන්ත සමරතුංග මහත්වරු බවත් සාක්ෂිකරු අදාළ ලේඛන ඉදිරිපත් කරමින් සාක්ෂි දෙමින් පැවසීය.

විශ්‍රාමලත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු අනිල් ගුණරත්න මහතාගේ සභාපතීත්වයෙන් විශ්‍රාමලත් මහාධිකරණ විනිසුරු පි‍යසේන රණසිංහ, විශ්‍රාමලත් නියෝජ්‍ය විගණකාධිපති එච්. ඩී. ඒ. හැරල්ඩ් මහත්වරු ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණක ප්‍රමිති සමීක්ෂණ මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් වසන්තා ගීගගනගේ මෙනවියගෙන් හෙබි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය, ශ්‍රී ලංකා කේටරින්, මිහින්ලංකා ආයතන වංචා දූෂණ පිළිබඳ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම ඉදිරියේ සාක්ෂිකරු සාක්ෂි දුන්නේය. ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ අධිනීතිඥ දිස්නා වර්ණකුල මහත්මිය කොමිසමට සහාය දැක්වූවාය.