හැමෝම සර් කියන්න ඕනේ…! මහරගම මහින්දගේ ගෝලයාගේ අලුත්ම නිතිය

මහරගම නගර සභාව මැතිවරණයෙන් පසුවත් උණුසම් මුහුණුවරක් ගත්තේ එහි පොදුජන පෙරමුණේ නාමයෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වූ නිසා ඔවුන් විසින් ස්වාධින කණ්ඩායමකට සහය ලබා දී තිබුණි.

ජයග්‍රහණය කළ ස්වාධීන කණ්ඩායමේ අපේක්ෂකයින් එම බල ප්‍රදේශය තුළ පදිංචිකරුවන් නොවන තත්ත්වයක් නිසාද උණුසුම් තත්වයක් ඇතිවිය.කෙසේ හෝ ගැටළු රැසක් මැද මහරගම නගරසභාවේ සභාපති ලෙස ටිරාජ් ලක්රුවන් පත්විය.

ටිරාජ් ලක්රුවන් විසින් ඉන් පසුව මහරගම නගරසභාවට අපුරු නීතියක් හදුන්වා දී ඇත.ඒ ඔහු එම නගර සභාවේ නගරාධිපති වන හෙයින් සහ නගරයේ මුල් පුරවැසියා හෙයින් නිලධාරින් සහ ජනතාව ඔහුට සර් කියා ඇමතිය යුතුය බවය.

ඒ බව දැක්වෙන දැන්වීමක්ද ඔහු විසින් නගර සභාවේ ප්‍රදර්ශනය කර ඇත.එය පහලින්