කොමියුනිස්ට් පක්ෂය ‘ජන බල සේනා’ රැලිය වර්ජනය කරයි

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ඊයේ (02) කොළඹ පැවති “ජන බල සේනා” විරෝධතා රැලියට සහභාගී වීම ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය විසින් වර්ජනය කර තිබිණ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් ‘අනිද්දා’ පුවත්පතට අදහස් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් ඩිව් ගුණසේකර මහතා ප්‍රකාශකර ඇත්තේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂ කණ්ඩායමට පොදු අරමුණක් නොමැති නිසා එම රැලියට සහභාගී නොවන බවයි.

පොදු අරමුණක් නිර්මාණයවී නොමැති වේදිකාවක ඕනෑම අදහසක් ප්‍රකාශවිය හැකි බවත්, ජාතිවාදී අදහස් ඇතුළු තම පක්ෂයට එකඟ විය නොහැකි අදහස් එහිදී ප්‍රකාශ වුවහොත් එය ගැටළුවක් විය හැකි බැවින් මෙවැනි තීරණයක් ගත් බව ගුණසේකර මහතා සඳහන් කර තිබේ.

තම පක්ෂය නිල වශයෙන් ඊට සබභාගි නොවුන ද පාක්ෂිකයින් අතර කැමති කෙනෙක් සිටියි නම් එම රැලියට සහභාගිවීමට බාධාවක් නොවූ බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර ඇත.