පාර්ලිමේන්තුවේ විමල්ගෙ හැසිරීම ගැන පරීක්ෂණය අද..!

පාර්ලිමේන්තුව තුළ විමල් වීරවංශ සහ ප්‍රසන්න රණවීර යන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ හැසිරීම පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද සහ ආචාර ධර්ම කමිටුව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. අද (11) පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුව රැස්වී මේ පිලිබදව සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බව වාර්තාවේ.

පසුගිය 3 වනදා පාර්ලිමේන්තුවේ හටගත් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් අැමැති අජිත් පී.පෙරේරා මහතා ජුලි මස 4වැනි දා කරනු ලැබූ පැමිණිල්ල පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද සහ ආචාර ධර්ම කමිටුව වෙත ඊට පසු දින ඉදිරිපත් කෙරුණු අතර ඒ අනුව මෙම පරික්ෂණය ක්‍රියාත්මකයි.

විමල් වීරවංශ සහ ප්‍රසන්න රණවීර මන්ත්‍රිවරුන් පසුගිය 03 වැනි දා පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය තුළදී මූලාසනයට තර්ජනය කරමින් සෙංකෝලය උදුරා ගැනිමට තැත් කරමින් සහ අසභ්‍ය වචන භාවිතා කරමින් කළහකාරී ලෙස හැසුරීමෙන් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වරප්‍රසාද උල්ලංඝණය වූ බව එම පැමිණිල්ලේ සදහන් වුණා.

මේ පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වා නව ස්ථාවර නියෝග සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ගේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් වන ආචාර ධර්ම පද්ධතිය අනුව මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනාට එරෙහිව දැඩි පියවර ගන්නා ලෙස පැමිණිල්ලෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබුණා.

මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනාගේ පාර්ලිමේන්තුවේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් වන සි.සි.ටි.වී කැමරා දර්ශන සැලකිල්ලට ගනිමින් පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුව මෙම පරීක්ෂණ සිදුකරනු ලබනවා.

තිලක් මාරපන, රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර, ගයන්ත කරුණාතිලක සහ එක්සත් ජනතා සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත , විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක   අනුර දිසානායක යන මැති ඇමතිවරුන් මෙම කමිටුවට ඇතුලත්.