‘දිවයින’ නැවතත් පච වෙයි…! මෙවර අඟහරු ග්‍රහයා මත ගඩොල් ඇති බව වාර්තා කරයි..!

පසුගිය ජුනි 7 වනදා නාසා ආයතනය විසින් අඟහරු මත වසර බිලියන 3.5ක් පමණ පැරණි මෙතෙක් හමුව ඇති සංකිර්නතම කාබනික සංයෝගය සොයා ගත් බව දැනුම් දුනි. මෙම කාබනික සංයෝගය ජිවයේ තැනුම් ඒකකයන් ලෙස ක්‍රියාකල හැකි බවද එහි සඳහන් විය.

මෙම පුවත දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන ලද්දේ සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි ලෙසිනි. ‘Building blocks for life’ යන්න ජිවයේ තැනුම් ඒකක ලෙස වෙනුවට දිවයින මාධ්‍යයවේදි කිර්ති වර්ණකුලසුරිය විසින් පරිවර්තනය කර ඇත්තේ ගොඩනැගිලි ඉදිකරන ගඩොල් තොගයක් අඟහරු ග්‍රහයාගෙන් හමුව ඇති බවයි.

‘අගහරු ග්‍රහයා මත ගඩොල් තොගයක්’ යන ශීර්ෂයෙන් මෙම පුවත වාර්තා කර තිබූ අතර මෙම සාධක මගින් අඟහරු මත ජනාවාස පැවති බවද දිවයින වාර්තා කර ඇත. නමුත් නාසා ආයතනය පවසන්නේ මෙම සාධකය මගින් අඟහරු මත ජිවය පැවති බවට හෝ තිරණය කළ නොහැකි බවයි.