සයිටම් නීතිගත කිරීමට දරණ උත්සාහය නවතනු…! – වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරි කමිටුව

අහෝසි කිරිමට නියම වු සයිටම් ආයතනය රජය විසින් නිතිගත කිරිමට සුදානම් වීමට විරුද්ධව පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ සිසුහු  ඊයේ(08) ගලහ මංසන්දියේදි විරෝධතාවයක නියලුණහ.

වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරි කමිටුවේ කැඳවුම්කරු දිදුල අමරසිංහ පැවැසුයේ මේ සම්බන්ධව අධිකරණයේ විභාග වන නඩුවේ තීන්දුවට බොහෝ විට සයිටම් ආයතනය නිතිගත කිරිමට රජය සැලසුම් සකස් කර ගැනිමට බලාපොරොත්තු වන බවත් , ආණ්ඩුව මේ වන විට සයිටම් අහෝසි කළ බව පැවසුවත්  එය කිසිම ගැසට් පත්‍රයක හෝ සඳහනක් නොමැති බවයි.

මේ සඳහා ස්ථිර නිසි විසඳුමක් ලබා දෙන මෙන්ද එසේ නොවන්නේනම් ඉදිරියේදී නැවතත් දැවැන්ත උද්ඝෝෂණ ක්‍රියාමාර්ග වලට එළබෙන බවද වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරි කමිටුවේ කැඳවුම්කරු දිදුල අමරසිංහ මහතා පවසයි.