විපක්ෂ නායක ආර්. සම්බන්දන් මහතාගේ අලුත් අවුරුදු පනිවුඩය

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය සඳහා ඇති සියලු බාධක හා අභියෝග ජය ගෙන, ජනතාවට ආත්ම අභිමානයෙන් හා ගෞරවයකින් යුතුව ජීවත්වීමේ අයිතිය ලබාදීමට නව වසරේ දී හැකිවේවායි! ප්‍රාර්ථනා කරන බව විපක්ෂ නායක ආර්.සම්බන්ධන් මහතා සිය අලුත් අවුරුදු පනිවුඩය නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

එහි වැඩිදුරටත් මෙසේ ද සඳහන් වේ.

සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු උත්සවය සමරන මෙම රටේ සිංහල හා දෙමළ ජනතාවට මගේ හෘදයාංගම සුබ පැතුම් පිරිනමමි.

රටක සංවර්ධනය හා අනිකුත් ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රගතියක් ඇති කිරීම සඳහා ස්ථිර සාමයක් හා සමඟියක් පැවතීම අත්‍යවශ්‍යයි. ජාතික ගැටලුවට ස්ථිර විසඳුමක් ගෙන දීමට මං පෙත් විවර කෙරෙන නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය සඳහා ඇති සියලු බාධක හා අභියෝග ජය ගෙන, ජනතාවට ආත්ම අභිමානයෙන් හා ගෞරවයකින් යුතුව ජීවත්වීමේ අයිතිය ලබාදීමට නව වසරේ දී හැකිවේවායි මම ප්‍රාර්ථනා කරමි.

මෙම නව වසර එකමුතුව සමරන ලෙසත් අපගේ ජනතාව අතර සැබෑ සාමයක් අවබෝධයක් වාර්ගික සමඟියක් හා සංහිඳියාවක් ගොඩනැගීම සඳහා ද එක්ව කටයුතු කරන ලෙසත් සියලුම ජනතාවගෙන් මම ඉල්ලා සිටිමි.

විශේෂයෙන්ම, අවාසනාවන්ත සිද්ධීන්වලට මුහුණ පා ඒවායින් පීඩාවන් විඳිමින් සිටින අයටත් ඔවුන් විඳි එම පීඩාවන්ට අවසානයක් ගෙන දීමටත් මෙම වසරේ දී හැකියාව ලැබී අප සියලු දෙනාටම නව අපේක්ෂාවන් ඇති කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමි.