දහසය දෙනා ආණ්ඩුවෙන් ගියත් අපි යන්නේ නැහැ – මහින්ද අමරවීර

“ඡන්දය දුන් කණ්ඩායම ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වුනොත් ඒක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. ඒක අපට ගැටළුවක් නොවෙයි. ඒක ඒ අයගේ අයිතියක්. ඒ දහසය දෙනා ගියා කියල අපි යන්නෙ නෑ. අපි දිගටම ආණ්ඩුවේ ඉන්නව” යැයි එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ප්‍රධාන ලේකම් ධීවර සහ ජලජ සම්පත් භාර ඇමති මහින්ද අමරවීර පවසයි.

අගමැතිවරයාට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාවේ දී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකී සිටි කණ්ඩායමට එහිදී ඡන්දය දුන් දහසය දෙනා මුහුණ දී ඇති ගැටළු බලපාන්නේ නැද්දැයි විමසූ විට ඊට පිළිතුරු දුන් මහින්ද අමරවීර ඇමතිවරයා “එවැනි ප්‍රශ්නයක් නැතැයි” සඳහන් කළේය.

“නැහැ! අපට කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති කරලා නැහැ. අපට එන්න කියල තමයි ආරාධනා කරන්නේ. නමුත් අපි උත්සාහ කරන්නේ අපේ අනිත් කණ්ඩායමත් එළියට යවන්න නොවෙයි. අපේ එක ණ්ඩායමත් ආණ්ඩුව ඇතුළේ තියා ගන්නයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. තනතුරු නොගත්තත් අපේ කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුළ තියා ගන්නයි, අපේ වෑයම. අපි ඊයේ (10) කැබිනට් රැස්වීමට නොගියෙත් ඒ තත්වය ඇතිකර ගන්නයි.”

අගමැතිවරයාට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය දුන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සාමාජිකයන් ආණ්ඩුව තුළ රැඳී සිටීම හෝ නොසිටීම ඔවුන් විසින්ම තීන්දු කළ යුතු අතර ඒ පිළිබඳ තීන්දුවක් ගත යුත්තේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඇමතිවරුන් නොවන බව මහින්ද අමරවීර ඇමතිවරයාගේ අදහස වෙයි.

කෙසේවුවද, විශ්වාසභංග යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය දුන් කණ්ඩායම ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්ව ගියත් ඡන්දය නොදුන් කණ්ඩායම දිගටම ආණ්ඩුව තුළ රැඳී සිටින බව ඇමතිවරයා කියා සිටියේය.

ආණ්ඩුව තුළ නියෝජනය වෙන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නියෝජිතයන් හතළිස් එක් දෙනාම දිගටම එක කණ්ඩායමක් ලෙස තබා ගැනීම තම කණ්ඩායමේ උවමනාව බවත් ඇමතිවරයා පවසයි.