මානව හිමිකම් කොමිසම වැලිකඩ පරීක්ෂණ වාර්තා දින 14ක් ඇතුළත ඉල්ලයි

වැලිකඩ බන්ධනාගාරය තුළ සිදු වූ වෙඩිතැබීමට අදාළ ලේඛන හා පරීක්‍ෂණ වාර්තා දින  14ක් ඇතුළත තමන්ට ලබාදෙන ලෙස මානව හිමිකම් කොමිසම බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට, පොලීසියට මෙන්ම අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දී තිබෙනවා.

මාධ්‍යවේදියෙකු විසින් සිදු කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුවයි මානව හිමිකම් කොමිසම  මෙම දැනුම්දීම සිදු කර ඇත්තේ. අදාළ පැමිණිල්ල විභාග කිරීම සදහා පොලිස්පති, අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හාබන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව නියෝජනය කරමින් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සහභාගී වී තිබෙනවා.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව එහිදි මානව හිමිකම් කොමිසම වෙත දැනුම් දී ඇත්තේ.