ජනතාවට තහනම් කරල හොර පාරෙන් ෆේස්බුක් ගිය මෛත්‍රී-රනිල් ඇතුළු ආණ්ඩුවේ සෙට් එක මෙන්න.

මහනුවර ඇතිවුණු නොසන්සුන්තාවයෙන් පස්සේ ෆේස්බුක් ඇතුළු සමාජ මාධ්‍ය අවහිර කරන්න ආණ්ඩුව පියවර ගත්තා. හැබැයි වැඩි වෙලාවක් යන්න කළින්ම හොර පාරෙන් නැවතත් හැමෝම ෆේස්බුක් ඇතුළු සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ වැඩේට ආණ්ඩුවෙම ලොකු ලොකු තනතුරු දරණ අය කිව්වේ ඒ ගැනත් විමර්ශන සිදුකරනවා කියලයි.

හැබැයි ජනාධිපති, අගමැති ඇතුළු ආණ්ඩුවෙම ප්‍රබලයෝ හරි අපූරුවට තමන්ගේ මුහුණුපොත යාවත්කාලීන කරලා තිබුණා. දැන් එතකොට මුලින්ම නීතිය ක්‍රීයාත්මක විය යුත්තේ ජනාධිපති , අගමැති මෙන්ම ආණ්ඩුවේ මැති ඇමතිවරුන්ට බවයි පේස්බුක් භාවිතා කරන කරන අයගේ මතයවී ඇත්තේ.