මහනුවර ප්‍රචණ්ඩක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් රූපවාහිනි වාර්තාකරුවෙක් අත්අඩංගුවට

මහනුවර රූපවාහිනි මාධ්‍ය ප්‍රාදේශීය (නිදහස්) වාර්තාකරුවෙක් වු දිනේෂ් චානක කුමාර යන අය පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.
පසුගිය දිනවල මහනුවර කටුගස්තොට ප්‍රදේශයේ සිදුවු ප්‍රචණ්ඩක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් මුලිකත්වය ගෙන ක්‍රියාකලේ යැයි සැකපිට හෙතෙම අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවත් පැවසේ.