මොහොමඩ් නෂීඩ් මුදා හරින ලෙස මාල දිවයින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කරයි.

මාල දිවයින් සමූහාණ්ඩුවේ හිටපු ජනාධිපති මොහොමඩ් නෂීඩ් ඇතුළු විපක්ෂයේ දේශපාලනඥයන් අට දෙනකුට එරෙහි මූලික නඩු තීන්දු අහෝසි කරමින් ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් යළිත් නඩු විභාග කරන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කර ඇත.

විපක්ෂ නායකයන්ට එරෙහිව පවත්වනු ලැබ ඇති මූලික නඩු විභාග ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මෙන්ම ජාත්‍යන්තර නීතිය උල්ලංඝනය කරනු ලැබීමක් වන බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නිගමනය වී ඇත.

එම තීන්දුවත් සමඟ මාල දිවයින් සමූහාණ්ඩු පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලය විපක්ෂයට හිමිවෙයි.

ඒ අනුව විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු බහුතරයට ඉඩ සලසමින් පදවියෙන් ඉල්ලා අස්වෙන ලෙස බලයේ සිටින ජනාධිපති අබ්දුල්ලා යමීන් (Abdulla Yameen) වෙත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත්ව ඇත.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබීමෙන් අනතුරුව විපක්ෂයේ ආධාරකරුවෝ ‘මාලේ’ අගනුවර වීදිවල රැස්වෙමින් ප්‍රීති වන්නට පටන් ගත් අතර ඔවුන් විසුරුවා හැරීම සඳහා පොලිසිය කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කර තිබුණි.