පක්ෂ ලේකම්වරුන් සහ මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද

දේශපාලන පක්ෂ ලේකම්වරුන් සහ මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා ඇතුලු නිලධාරීන් අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද(10) පැවැත්වෙනවා. එම සාකච්ඡාව පස්වරු 3 ට මැතිවරණ කොමිසමේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

මෙම සාකච්ඡාවේදී මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු මෙන්ම පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම සම්බන්ධයෙන් දැනට මතුව ඇති ප්‍රායෝගික ගැටළු පිළිබඳව අවධානය යොමු  කිරීමට නියමිත බව සදහන්. මේ අතර තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා රාජ්‍ය ආයතන සඳහා බෙදා හැරීම සඳහා තැපෑලට භාර දීම හෙට සිදුකිරීමට නියමිතයි.