සෑම පළාත් පාලන ආයතනයක්ම ගොඩනැගීම සඳහා ජවිපෙන් වැඩපිළිවෙළක්

ගමත් නගරයත් ගොඩනැගීම සඳහා බලය ලබාදෙන ලෙස සමහර පක්ෂ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියද, එහෙත් බොහෝ පක්ෂවල සිටින්නේ එහෙන් මෙහාට, මෙහෙන් එහාට පනින, වංචා දූෂණ චෝදනාවලට ලක්වූ හා වංචා දූෂණවලට සහයෝගය ලබාදෙන පිරිස් බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහතා කෝට්ටේ මහනගර සභාව ගොඩනැගීමේ වැඩපිළිවෙළ එළිදැක්වීමේ අවස්ථාවට සහභාගිවෙමින් සඳහන් කළේය.

ගමත් නගරයත් ගොඩනැගීමේ ජවය, ශක්තිය, සමගිය තිබෙන්නේ එම පක්ෂයට පමණක් බවත්, සෑම පළාත් පාලන ආයතනයක්ම ගොඩනැගීම සඳහා තම පක්ෂයට වැඩපිළිවෙළක් තිබෙන බවත් ඔහු පවසා සිටියේය.

මේ වැඩපිළිවෙළ ඡන්දයට පෙර ජනතාව අතට පත් කරන බවත්, පොදුවේ මෙම මැතිවරණයේදී ගමත් නගරයත් ගොඩනැගිය හැකි වන්නේ තම පක්ෂයේ නියෝජිතයන්ට බවත් ප්‍රධාන ලේකම්වරයා පවසා සිටියේය.