විශේෂ රැස්වීමකට පාර්ලිමේන්තුව ජනවාරී 10 කැඳවයි

විශේෂ රැස්වීමක් සඳහා ලබන 10 වනදා පෙරවරු 10.30ට පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම කැඳවා ඇති බව වැඩබලන පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් නීල් ඉද්දවල මහතා සඳහන් කළේය. එම රැස්වීමට සහභාගී වන ලෙස සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරන බව ද නීල් ඉද්දවල මහතා නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන්ය.