මෝටර් රථ සඳහා නව ලියාපදිංචි අංකයක්

මෝටර් රථ සදහා නව ලියාපදිංචි අංකයක් නිකුත් කිරීමේ කටයුතු මේ වනවිට ආරම්භ වී තිබෙනවා. වසර හතරහමාරකට පසුවයි මෙලෙස මෝටර් රථ සඳහා නව කාණ්ඩ අංකයක් ලබා දීමට පියවර ගෙන ඇත්තේ.
සී ඒ ඒ කාණ්ඩ අංකය යටතේ මෝටර් රථ සදහා මෙතෙක් ලියාපදිංචි අංක නිකුත් කරනු ලැබුවා. ඒ යටතේ මෝටර් රථ දෙලක්ෂ හතලිස් හත් දහසක් ලියාපිදිංචි කර ඇති බව සඳහන්.
නව කාණ්ඩ අංකය සී බී ඒ ලෙස නම් කර ඇති අතර ඒ යටතේ පළමු අංක තහඩුව නිකුත් කිරීම මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ සිදු කෙරුණා.