බැඳුම්කරය ගැන ජනපතිගේ විශේෂ ප්‍රකාශය මෙන්න – [වීඩියෝ]

ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව සහ බරපතල වංචා දූෂණ සෙවීමේ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව මුලික කරගනිමින් ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් මාධ්‍ය අමතා කරනු ලබන විශේෂ ප්‍රකාශයஜனாதிபதி பிணைமுறி ஆணைக்குழு அறிக்கை மற்றும் பாரிய ஊழல், மோசடிகளைக் கண்டறியும் ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழுவின் இறுதி அறிக்கை என்பவற்றின் அடிப்படையில் ஜனாதிபதி கௌரவ மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்கள் ஊடகங்களுக்கு வழங்கிய விசேட பிரகடனம்

Posted by Maithripala Sirisena on Wednesday, 3 January 2018