සබීතාගේ හිස් ගොඩනැගිල්ලට දුමින්දගෙන් තවත් කෝටි හයහමාරක්.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් කුලියට ගත්තත් ජනප්‍රිය සිනමා නිළි සබීතා පෙරේරාට අයත් මෙතෙක් පාවිච්චියට නොගත් රාජගිරියේ ගොඩනැගිල්ල වෙනුවෙන් බදු කුලී සහ පළාත් පාලන බදු ඇතුළු වියදම් සඳහා වන රුපියල් 6,60,40,000 ක මුදලක් ලබාගැනීම සඳහාවන පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙම ගොඩනැගිල්ල කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයට කුලියට ගෙන තවමත් භාවිතයට නොගෙන මෙසේ කෝටි ගණනින් මුදල් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ දැඩි විවේචනයක් එල්ලවි තිබෙන තත්වයක් තුල නැවතත් මෙසේ මුදල් වෙන්කිරිම ගැටළු සහගතය.

මෙම පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ සභානායක ලක්‍ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසිනි.රාජගිරියේ ගොඩනැගිල්ල වෙනුවෙන් බදු කුලී හා පළාත් පාලන ආයතන බදු වියදම් සඳහා අතිරේක ප‍්‍රතිපාදන සපයා ගැනීමට රුපියල් හය කෝටි හැට ලක්‍ෂ හතළිස් දහසක මුදලක් ද වාහන ලබා ගැනීමට අට ලක්‍ෂයක මුදලක් ද කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන රක්‍ෂණ මණ්ඩලය වෙනුවෙන් අතිරේක ප‍්‍රතිපාදන සැපයීමට හය කෝටියක් ද මෙම පරිපූරකය මගින් ඉල්ලා ඇත.