පුංචි ඡන්දය එකම දිනයක – නිවේදනය ලබන 4 දා නිකුත් කරයි

ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා ඉතිරි පළාත් පාලන ආයතන 208 සඳහා නාම යෝජනා කැඳවීමේ නිවේදනය ලබන 4 දා නිකුත් කරයි. මැතිවරණය පෙබරවාරි මාසයේ මුලදී පැවැත්වෙන බව මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කළේය. රට පුරා සියලු පාළාත් පාලන ආයතන සඳහා එකම දිනයක ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිසම ඊයේ (30) තීන්දු කර ඇතැයි වාර්තා වේ.මේ අතර කලින් නිවේදනය කර  තිබූ පරිදි  නාම යෝජනා බාර ගැනීමේ  කාල සීමාව වෙනස් වන අතර රටපුරා සියලු පළාත් පාලන ආයතනවලට නාම යෝජනා කැඳවීම සඳහා නව කාලසීමාවක් සඳුදා නිවේදනය කිරීමට නියමිතය.

මේ අතර පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම ලබන ජනවාරි මස 27 වන දින පැවැත්වීමට කලින් සැලසුම් කර තිබුනද එම දිනයද වෙනස්වී පෙබරවාරි මස මුල් සතියේ සෙනසුරාදා දිනයක එම මැතිවරණය පැවැත් වෙනු ඇතැයිද මැතිවරණ  කොමිසමේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.