සීමානිර්ණයට එරෙහි පෙත්සම ඉල්ලා අස්කරගනී – පුංචි ජන්දය ජනවාරී මාසයේ

පළාත් පාලන ආයතන සීමානිර්ණ ගැසට් නිවේදනය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බල රහිත කරමින් අභියාචනාධිකරණය පනවා තිබු තහනම් නියෝගය විසුරුවා හැරීමට අද තීරණය කළේය. අභියාචනාධිකරණය මෙම තීරණය ගනු ලැබුවේ මෙම නඩුව ගොනු කළ පුද්ගලයින් 6දෙනා ඊට අදාළ පෙත්සම ඉවත් කරගැනීමට අද පියවර ගැනීමත් සමඟයි.
ඇමැතිවරයා සමඟ ඇතිවු එකඟතාවයට අනුව මෙම පෙත්සම ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට අවසර දෙන්නැයි පෙත්සම්කරුවන්ගේ නිතිඥවරයා ඉල්ලීමක් කළ අතර වගඋත්තරකරුවන් වෙනුවෙන් පෞද්ගලිකව පෙනී සිටි නිතිපතිවරයා පෙත්සම ඉල්ලා අස් කර ගැනීමට ඉඩ ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ විරුද්ධත්වයක් නැතැයි ද දැනුම් දුන්නේය.කරුණු සළකා බැලු අභියාචනාධිකරණය පෙත්සම නිෂ්ප්‍රභ කළ අතර පළාත් පාලන ඡන්දය පැවැත්වීමට බාධාවක්ව තිබු ගැසට් නිවේදනයට එරෙහිව ලබා දුන් අතුරු තහනම් නියෝගය ඉවත් කරන ලදී.
පළාත් පාලන ආයතනවල සීමානිර්ණ ගැසට් නිවේදනය සීමාර්ණ ‍කමිටුවේ  නිර්දේශවලට පටහැනිව යමින් විෂ්‍යභාර අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා විසින් ගැසට් කර ඇති බැවින් එය අවළංගු කරන ලෙස ඉල්ලා පුද්ගලයින් 6දෙනෙකු  අභියාචනාධිකරණය හමුවේ පෙත්සම ගොනුකර තිබුණි.‍එම පෙත්සම සළකා බැලූ අභියාචනාධිකරණය මීට පෙර නියෝග කර තිබුණේ ගැසට් නිවේදනය ක්‍රියාත්මකවීම දෙසැම්බර් 04වනදා දක්වා බලරහිත කරන බවයි.