මිලියන 75කට අධික අයතා දේපල උපයලා – වීරවංශට අල්ලස් කොමිසම නඩු පවරයි.

පසුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන සමයේ අමාත්‍යධුරයක් දැරූ විමල් වීරවංශට එරෙහිව අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිසම විසින් කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ අධි චෝදනා ගොනු කර තිබේ.නීති විරෝධි ලෙස වත්කම් ඉපැයිම සම්බන්ධයෙන් විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයාට එරෙහිව මෙම අධි චෝදනා ගොනු කර ඇති බව වාර්තාවේ.

නීත්‍යානුකූල ආදායම ඉක්මවා රුපියල් මිලියන 75කට ආසන්න වත්කම් හා දේපල අයතා ලෙස උපයා ගත් බවට චෝදනා කරමින් අල්ලස් කොමිසම මන්ත්‍රීවරයාට එරෙහිව මෙලෙස අධි චෝදනා ගොනු කළේය.අල්ලස් කොමිසම විසින් චෝදනා 39 ක් යටතේ අදාළ අධි චෝදනා පත්‍රය ගොනු කර ඇත.

ඒ තුළින් ඔවුන් සඳහන් කර ඇත්තේ 2009 ජනවාරි 1 වන දා සිට 2014 දෙසැම්බර් මස 31 වන දා දක්වා කාලය තුළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතාගේ නීත්‍යානුකූල ආදායම ඉක්මවා රුපියල් මිලියන 75 ඉක්මවා වත්කම් හා දේපල නීති විරෝධිව අත්පත් කර ගෙන ඇති බවයි.

එය වත්කම් හා දේපල පනත යටතේ දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව පවසන අල්ලස් කොමිසම, සාක්ෂිකරුවන් 32 ක් හා නඩු භාණ්ඩ 93 ක් ද නම් කර තිබේ. එම දේපල අතර නිවාස, රථවාහන මෙන්ම මුදල් ද ඇතුළත් බව චෝදනා පත්‍රයේ දැක්වෙයි.