සිම්බාබ්වේ නව ජනපති එමර්සන් අද දිව්රුම් දෙයි

සිම්බාබ්වේ නව ජනාධිපතිවරයා ලෙස එමර්සන් එම්නන්ගග්වා අද දිව්රුම්දීමට නියමතයි. ඒ පසු ගිය දා එරට ජනාධිපති ධුරයෙන් රොබට් මුගාබේ ඉල්ලා අස්වීම හේතුවෙන්. ඔහු වසර 37 ක කාලයක් සිම්බාබ්වේ රාජ්‍ය පාලනය කරනු ලැබුවා.

එමර්සන් එම්නන්ගග්වා ප්‍රසිද්ධව ඇත්තේ ‘ක්‍රොකඩයිල්’ (Ccrocodile) නම් අන්වර්ථ නාමයෙන්. ඒ ඔහුගේ හැසිරීම්  සහ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන්.