ඉන්දියාවේ ලාබාලතම සුරූපී කායවර්ධන ශිල්පිණිය මෙන්න

සුන්දරත්වය ඕනෑම කාන්තාවකට උපතින්ම උරුම සාධකයක්. ඒ අයුරින් සුන්දර කායවර්ධන ශිල්පිණියක ගැන තොරතුරු වාර්තා වන්නේ ඉන්දියාවෙන්.

වයස අවුරුදු 18ක් වන Europa Bhowmik නමින් ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන ඇයගේ සුන්දරත්වය ඉස්මතු කෙරෙන ආකාරයේ වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබෙනවා.

එම වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.