සීයගෙ සින්දුවක් මුනුබුරා කියන ලස්සන

ශ්‍රී ලංකාවේ බිහි වූ සුපිරි ගායකන් අතර වෙනස්ම ආරක ගීත ගායනයෙන් තම නම ඉහලින්ම සටහන් කරගත් ගායකයෙකි මිල්ටන් පෙරේරා. පසුව ඔහුගේ දරුවන්ද පියාගේ අභාෂයෙන් කළා ලොව දිදුලන තරු අතරට එකෙතු වුනා. ප්‍රියංකර පෙරේරා යනු කළා ලොවේ සංගීතයෙන් සහ රංගනයෙන් කළා ලොව දික්විජය කල එවන් කලාකරුවෙක්. ඔහු විවාහ වී සිටින්නේ දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් වූ දිල්හානි අශෝකමාලා සමගිනි.

ඔවුන්ගේ පුතනුවන්ද තම පරපුරේ නම ඉදිරියට ගෙන යමින් සංගීත ශේත්‍රයේ දක්ෂයෙකුවී හමාරය. ඔහු විසින් තම සීය වූ මිල්ටන් පෙරේරාගේ ගීතයක් ගායනය කල හැටි බලන්න.