යුද්ධයෙන් වැන්දඹු වු කාන්තාවකට කුකුළෙක් දෙන්නත් ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලන කුකුල්ලු.

යුද්ධයෙන් විපතට පත් උතුරේ පවුල්වලට රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහන සැලසීමේදී ඒවායෙහි නිලධාරීන් කාන්තාවන්ගෙන් ලිංගික අල්ලස් ලබාගැනීම වැඩි වී ඇතැයි උතුරේ ස්වේච්ඡා සංවිධාන නිලධාරීන් පවසයි. විශේෂයෙන් සත්ව පාලනය සදහා කුකුල් පැටවුන් ලබාදිමේදී පවා මෙම නිලධාරීන්ට ලිංගික අල්ලස් ලබාදීමට මෙම වැන්දඹු කාන්තාවන්ට සිදුවේ.

යුද්ධයෙන් විපතට පත් පවුල් වල වැඩි වශයෙන්ම සිටින්නේ වැන්දඹු කාන්තාවන් පමණක් බව ප්‍රකාශ කරන ස්වේච්ඡා සංවිධාන නිලධාරීන් නිවාස ලබාදීම, ස්ව‍යං රැකියා ලබාදීම, එළුවන් කුකුලන් වැනි සතුන් ලබාදීම හා විවිධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ලබාදීමේදී කාන්තාවන්ගෙන් ලිංගික අල්ලස් ලබා ගන්නා බවද කියා සිටියි.

නිලධාරීන් මේ අන්දමට කාන්තාවන්ගෙන් ලිංගික අල්ලස් ලබා ගන්නා නමුත් ඒ පිළිබදව මෙතෙක් පැමිණිලි ලැබී ඇත්තේ පහක් පමණක් බව කියන ස්වේච්ඡා සංවිධාන නිලධාරීන්ය.එවැනි පැමිණිලි අඩු වශයෙන් ලැබෙන්නේ කාන්තාවන් ඒවා පැමිණිලි කිරීමට දක්වන ලැජ්ජාවත් දෙමළ සංස්කෘතියට අනුව එම කාන්තාවන් එවැනි සිද්ධීන් දැන ගැනීම විශාල අපකීර්තියක් ලෙස සලකන නිසාත් බව කියයි.

තවද රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවලින් ලැබෙන ආධාර උපකාර එවනි සිද්ධීන් කවරෙකුට හෝ පැමිණිලි කළහොත් කපා දමන බවට නිලධාරීන් කරණ බලපෑම් ද පැමිණිලි අඩුවීම කෙරෙහි බලපා ඇතැයි එම නිලධාරීහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියි.

(දිනසේන රතුගමගේ)