සබීතාගේ කුලියට දෙවැනි නැති ගුවන්සේවා අධිකාරියේ මුලස්ථානයට කෝටි 1306ක් කුලී ගෙවලා..!

සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරී කාර්යාල මුලස්ථානය පවත්වාගෙන යන 3 මහල් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල සඳහා වසර 15ක කාලයක් තිස්සේ කුලිය වශයෙන් රුපියල් කෝටි 1306ක මුදලක් ගෙවා ඇති බව වාර්තා වේ. මෙහි මාසික කුලිය ලක්ෂ 60ක් වන අතර වත්මන් ගොඩනැගිල්ල එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ සමීප හිතවතකුට අයත් එකක් බවද අධිකාරී සේවකයින් පවසයි.

කෙසේ නමුත් මෙම අධිකාරිය තම ආදායමෙන් කෝටි 70 බැගින් අවස්ථා කිහිපයකදීම මහා භාණ්ඩාගාරයට මුදල් ලබාදී ඇත. ඒ අනුව අධිකාරිය සඳහාත් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකර ගැනීමේ හැකියාව තිබියදීත් මෙම මුදල කුලී මුදල වශයෙන් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් බරපතල සැකයක් මතුවී ඇත.

සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරීයේ සේවය කරන්නේ සේවකයින් 147 දෙනකු පමණක් බවද වාර්තා වේ. ඒ අනුව ආන්දොලනයට තුඩුව තිබෙන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශ්‍යට කුලියට ගත් රාජගිරියේ මහල 10 ගොඩනැගිල්ල හා සැසදිමේදී මෙම 3 මහල් අධිකාරි ගොඩනැගිල්ල වෙනුවෙන් දරන වියදම ද එකම වර්ගයේ නාස්තිදායක වියදම්ය.

කෘෂි කර්ම ඇමැති දුමින්ද දිසානායක තමන්ගේ නව අමාත්‍යංශ ගොඩනැගිල්ල වෙනුවෙන් මේවන විට වර්ෂයකට ආසන්න කාලයක් මුලුල්ලෙ මාසිකව රුපියල් ලක්ෂ 245 ගනනේ ගෙවමින් තිබේ. නමුත් මෙතෙක් එම ගොඩනැගිල්ලට අමාත්‍යංශ කාර්යාල කිසිවක් ගෙන ගොස් නැත.