ගැසල් වෙන්චර්ස් සමාගමෙන් ඌවේ ශ්‍රිලනිප,එජාප මන්ත්‍රීන්ට තුටුපඩුරු.

ඌව වෙල්ලස්ස බින්තැන්න ප්‍රදේශවල මහා පරිමාණ ලෙස උක්වගාකිරීම සදහා පැමිණ තිබෙන බහුජාතික සමාගම විසින් ඌ පළාතේ දේශපාලකයින්ට සහ නිළධාරීන්ට අල්ලස් ලබා දීම ආරම්භ කර ඇති බව ඉතා විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග වලින් වාර්තා වේ.

මේ වන විටත් එම උක් වගා ව්‍යාපෘතියේ මූලික වැඩ කටයුතු ආරම්භ වී ඇති අතර ඒ සමගම කූට ලෙස මෙම යටි ගණුදෙනු ආරම්භ වී තිබේ. මේ අනුව අද (16) දින ගැසල් වෙන්චර්ස් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ කිහිප දෙනෙකු ඌව මහ ඇමති චාමර සම්පත්ගේ නිළ නිවසේදී උදේ ආහාරය සදහා එකතු වී තිබෙන බවද වාර්තා වේ. මීට අමතරව ඌව පළාත් සභාවේ විපක්ෂ නායක රා.මු රත්නායක මහතාද පළාත් සභාවේ මන්ත්‍රී භෝජනාගාරයේදී මුණ ගැසී සාකච්ඡාවක් සිදු කර තිබේ.

මීට අමතරව පසුගිය දින කිහිපයේදී පළාත් සභාවේ ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන්ද නිළධාරීන්ද මුණ ගැසි තිබෙන බවත් මේ සියළු දෙනා සදහා දැවැන්ත ප්‍රමාණවලින් මුදල් අල්ලස් ලබා දී තිබෙන බවත් ඉතා විශ්වාසකටයුතු ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.