ගෝඨා අද ජනාධිපති කොමිසම හමුවට

හිටපු ආරක්‌ෂක අමාත්‍යංශ ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්‌ෂ මහතා අද (15 වැනිදා) බරපතළ වංචා විමර්ශනය සඳහා පත් කළ ජනාධිපති කොමිසම  ප්‍රශ්න කිරීමට නියමිතය. ඒ කන්කසන්තුරේ සිමෙන්ති කර්මාන්ත ශාලාවට අයත් රුපියල් කෝටි ගණනක්‌ වටිනා යන්ත්‍රසූත්‍ර යකඩවලට කඩා විකිණීම සම්බන්ධයෙනි.

එම ජාවාරම එවකට ආරක්‌ෂක හමුදාවේ ඉහළම නිලධාරීන්ගේ අනු දැනුම මත සිදු වූ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇත. අද සවස 3.30 ට හිටපු  ආරක්‌ෂක අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා මෙම කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටීමට නියමිතය.

යුද්ධයෙන් පසු ඉකුත් 2010 වර්ෂයේ සිට 2014 වර්ෂය දක්‌වා වූ කාලසීමාව තුළදී කන්කසන්තුරේ සිමෙන්ති කර්මාන්තශාලාවට අයත් රුපියල් කෝටි ගණනක්‌ වටිනා යන්ත්‍රසූත්‍ර යකඩවලට කපා විකුණා තිබිණි.