රුසියාවට එකවර සූර්යයන් 3ක් පායලා – ( VIDEO )

රුසියාවේ ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් නගරයට එක්වර සූර්යයන් 3න් දෙනකු දර්ශනය වී තිඛෙනවා. ඩේලි මේල් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරන්නේ මෙම සූර්්‍යයන් 3න දෙනාගෙන්ම දැඩි සූර්ය කිරණ නගරය වෙත පතිත වී ඇති බවයි.

ශාන්ත පීටර්ස්බ්රග් සරසවියේ මහාචාර්යය Maria Borukha මහතා පවසන්නේ මෙය සන් ඩෝග් නැමති අවස්ථාවක් බවයි. එනම් සූර්යයාගේ කිරණ ගලා යාමේදී වායුගෝලයේ පවතින ජල වාෂ්ප අයිස් බවට පත්ව ඇති ස්ථානවලින් ආලෝකය පරාවර්තනයවීමක් සිදුවන බවයි එහු පෙන්වා දෙන්නේ.

මේ එම දුර්ලභ අවස්ථාවයි.